Projekt “Porto Volme”

Projekt “Porto Volme”

Projekt predviđa izgradnju nautičke luke tipa privezište, maksimalnog kapaciteta 200 vezova te popratnih sadržaja za marinu i čitavo naselje Volme. Zona zahvata pokriva nešto više od 25.500 m2 i čitava se proteže uz obalu mora. Više informacija dostupne u agenciji.

 

Napišite komentar