Projekt “Porto Volme”

Projekt “Porto Volme”

Projekt predviđa izgradnju nautičke luke tipa privezište, maksimalnog kapaciteta 200 vezova te popratnih sadržaja za marinu i čitavo naselje Volme.

Opširnije