Vukovarsko-srijemska

Zemljište Županja

Zemljište Županja

Vukovarsko-srijemska

Površina 11.293 m2
Parcela je pravokutnog oblika, priključak na svu javnu komunalnu infrastrukturu. Prema UPU grada Županje 60% zemljišta je zona gospodarske namjene, a 40% mješovite namjene.

Opširnije