Varaždinska

Zemljište Varaždin

Varaždinska

Površina 19.616 m2
Lokacija je na atraktivnom mjestu, u okruženju mješovite pretežno stambene izgradnje, a prilaz je izveden sa frekventne prometnice. Infrastruktura: Zemljište ima uredan pristup s javne prometne površine. Predmetna parcela je priključena na električnu energiju i vodovod.

Opširnije

Zemljište Jalkovec

Varaždinska

Površina građevinskog zemljišta: 15.612 m2
Predmet procjene je građevno zemljište koje se nalazi u Jalkovcu. To je u naravi građevinski opremljen prostor koji se nalazi na granici grada Varaždina i prigradskog naselja Jalkovec. Predmetno zemljište spada u zonu obuhvata GUP-a grada Varaždina.

Opširnije